۳۷ درصد؛ رشد صادرات آبزیاندر ۹ ماهه امسال صادرات محصولات شیلاتی ۳۷ درصد رشد داشته است. ( منبع )