دینامیت دلار زیر انبار اقتصادهرچند نوسانات وحشتناک قیمت ارز دیروز بازار خبرها را داغ کرد ولی نباید از آثار مخرب این افزایش های ناگهانی و خارج از کنترل قیمت ارز بر اقتصاد کشور غافل...