سردار حیدر عباس زاده از دستگیری قاتل فراری در کمتر از 24 ساعت در شهرستان کارون خبر داد کیفیت خودروهای داخلی باید افزایش یابد ضرورت ایجاد رقابت در صنعت خودروسازی