آیا در هر کشوری که آنفلوآنزای مرغی می آید تخم مرغ طلایی می شود؟کارشناسان علل شیوع فاجعه بار بیماری آنفلوآنزای مرغی را قصور و کم کاری سازمان های مسئول مانند وزارت جهادکشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور می دانند. اما...