آغاز بررسی بودجه در شورای نگهبان از هفته آیندهسخنگوی شورای نگهبان از آغاز بررسی مصوبه مجلس در خصوص لایحه بودجه سال ۹۷ در این شورا از هفته آینده خبر داد.