پلیس درمورد ولنتاین مطابق قانون عمل می کندسخنگوی نیروی انتظامی اعلام کرد که این نیرو در روز ولنتاین مطابق قانون و وظایفش اقدام و برخورد خواهد کرد. سردار سعید منتظرالمهدی در گفت وگو با سادس،...