پسته و بادام زمینی فاسدسرطان زاست!مطالعات جدید محققان نشان می دهد یکی از علل مهم سرطان کبد ابتلا به هپاتیت سی است.