پرچم دار ایران در بازی های المپیک مکزیکو سیتی درگذشتابوالفضل انوری دارنده دو مدال برنز کشتی جهان و پرچمدار ایران در بازی های المپیک 1968 مکزیکوسیتی در سن 79 سالگی دار فانی را وداع گفت.