رییس آزمایشگاه رفرانس آنفلوانزای پرندگان موسسه رازی پایش و آموزش مستمر و ردیابی حرکت پرندگان وحشی را در پیشگیری از ابتلای پرندگان به آنفلوانزای فوق حاد ضروری دانست و بر آن تأکید کرد رییس آزمایشگاه رفرانس آنفلوانزای پرندگان موسسه رازی مطرح کردپرندگان وحشی عامل ابتلای پرندگان به آنفلوانزای فوق حاد رییس آزمایشگاه رفرانس آنفلوانزای پرندگان موسسه رازی پایش و آموزش مستمر و ردیابی حرکت پرندگان وحشی