براساس اعلام مرکز کنترل کیفیت هوا امروز هوای پایتخت در شرایط سالم قرار دارد به گزارش ایلنا براساس اعلام مرکز کنترل کیفیت هوای شهر تهران امروز چهارشنبه هوا در وضعیت سالم قرار دارد شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روی عدد 94 قرار دارد روز گذشته به علت بارش تهران هوای سالم داشت شاخص کیفیت هوا Air Quality Index = AQI معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است که به ترتیب