به گزارش خبر فوری به نقل از سایت شهدای ن ⁣پوشیدن جوراب روی کفش یکی از راه های لیز نخوردن روی سطوح شیب دار و یخ زده است شاید به نظرتان مضحک بیاید اما این روش جایزه ایگ نوبل 2010 را دریافت کرد 4روز قبل حفاظت از محیط زیست شهری در ژاپن که در آن مردمش 100 درصد زباله ها را بازیافت می کنند و برای سطل های زباله از 34 مدل مختلف استفاده می کنند نه فقط زباله تر و خشک 5روز قبل تبدیل سوابق کاری و رزومه شما به مدارک معادل