مدیر بنیاد دانش بنیان آفبا با بیان اینکه سامانه آفبایار یک مدرسه آنلاین است گفت در این سامانه یک شبکه اجتماعی بومی طراحی شده که از امنیت بالایی برخوردار است و می تواند وابستگی شدید به تلگرام را کاهش دهد خبرگزاری آریا مدیر بنیاد دانش بنیان آفبا با بیان اینکه سامانه آفبایار یک مدرسه آنلاین است گفت در این سامانه یک شبکه اجتماعی بومی طراحی شده که از امنیت بالایی برخوردار است و می تواند وابستگی شدید