در دیدار ولایتی با رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا چه گذشت؟مشاور مقام معظم رهبری با رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا و تعدادی از نمایندگان کشورهای اروپایی دیدار کرد.